کولر گازی خنک کننده کمپرسور های باد تابلو برق


نمونه نصب شده کولر گازی در کمپرسور مرکزی شرکت ایران تایر

سیستم‌های خنک‌ کننده کمپرسور های باد پمپ باد در صنایع مختلف مورد استفاده قرارمیگیرد، برای یک کمپرسورباد سیستم خنک کننده بسیار مهم است. برای کنترل درجه‌حرارت کار محیط، سیستم خنک‌کننده هوا باید همیشه به درستی کار کند، اگر محیط کار گرم است بهتر است از سیستم خنک کننده مخصوص که بر روی آن پیاده سازی شده است یا جداگانه است استفاده شود که شرکت مبتکران سرما ساز موفق به طراحی و تولید این کولر ها شده. در شرکت ها و کارخانه های مختلف درهر نوع صنعتی از جمله صنایع نظامی ،شرکت نفت،سیستم های خاص،طراحی ، تولید و اجرا شده است