کولر گازی چیلری تابلو برق


water heat exchanger

کولر گازی چیلری

مشاوره در خرید و طراحی سیستم های خنک کننده تابلو برق را به مبتکران سرما ساز بسپارید.


چیلر: دستگاهی است که حرارت را از مایع (معمولاً آب) بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار یا جذبی می‌زداید. این مایع می‌تواند برای خنک کاری هوا یا دستگاه‌ها( تابلو برق ها تابلو فرمان ها ) استفاده شود که معمولاً به صورت سیکل و درون یک مبدل حرارتی جریان دارد که این نوع کولر گازی چیلری به عنوان یک محصول جانبی مهم، حرارتی که از مایع جذب یا برای کارایی‌های بالاتر برای مقاصد سرمایشی استفاده شود. که در تمامی کارخانجات شیر پاستوریزه و شرکت ها و کارخانجاتی که مجهز به این نوع سیستم خنک کننده چیلری( آب سرد) برای تابلو برق ها هستن استفاده می شود.

سلام

کولر چیلر مخصوص برش لیزر