کولر گازی مدل دیواری تابلو برق


از 500 تا 14000وات برودتی با قابلیت تنظیم دمای اتوما ت و دیفراست این کولر ها بر اساس آب و هوای
داخل کشور طراحی و مجهز به فیلتر های بسیار قوی می باشد که حتی در محیط های بسیار آلوده به روغن
و خاک هم قابل استفاده بوده و بازدهی بسیاربالایی دارند.
قابل نصب بر روی تمامی تابلو ها ازقبیل تابلو فرمان CNC ,تابلو فرمان جرثقیل های مگنتی و رک های کامپیوتر
و غیره میبا شند و ابعاد مختلف طبق سفارش قابل ساخت هستند

کولر گازی 500 وات

قابل نصب بر روی دیواره و درب تابلو مجهز به فیلتر و قابلیت تنظیم دمای اتومات و دیفراست.

نمونه موردی: کولر گازی دیواری LC3000 وات برودتی

کولر گازی مدل 1500 وات برودتی

نمونه دستگاه نصب شده دیواری در شرکت صنایع غذایی میهن

کولرگازی دیواری400 وات برودتی

نصب کولر گازی دیواری در تابلو برق 8 سلول

کولر گازی های دیواری نصب شده

LC 1000 , 1500 Wکولر گازی دیواری نصب شده

کولر گازی نمونه دیواری LC650w