کولر گازی مدل دیواری تابلو برق


از 500 تا 14000وات برودتی با قابلیت تنظیم دمای اتوما ت و دیفراست این کولر ها بر اساس آب و هوای
داخل کشور طراحی و مجهز به فیلتر های بسیار قوی می باشد که حتی در محیط های بسیار آلوده به روغن
و خاک هم قابل استفاده بوده و بازدهی بسیاربالایی دارند.
قابل نصب بر روی تمامی تابلو ها ازقبیل تابلو فرمان CNC ,تابلو فرمان جرثقیل های مگنتی و رک های کامپیوتر
و غیره میبا شند و ابعاد مختلف طبق سفارش قابل ساخت هستند

کولر گازی 500 وات

قابل نصب بر روی دیواره و درب تابلو مجهز به فیلتر و قابلیت تنظیم دمای اتومات و دیفراست.

نمونه موردی: کولر گازی دیواری LC3000 وات برودتی

نصب کولر گازی دیواری در تابلو برق 8 سلول

کولر گازی های دیواری نصب شده

LC 1000 , 1500 Wکولر گازی دیواری نصب شده

کولر گازی نمونه دیواری LC650w

کولر گازی مدل 1500 وات برودتی