کولر گازی مدل کانکسی


کولر گازی مدل کانکسی

نمونه موردی نصب شده

مبتکران سرماساز مبتکر و تولیدکننده کولرهای صنعتی در خدمت صنعت و تکنولوژی ایران.

به عرض میرساند پیرو درخواست و سفارش متخصصان و مسئولین بانکهای کشور نسبت به راهاندازی و نصب کانکسهای ATM سیار و عدم رضایت کارکرد کولرهای موجود موارد و مشکلاتی را در ذیل یادآور میشویم که در حال حاضر این کانکسها با آن روبرو هستند:

گروه مهندسی شرکت مبتکران سرماساز بر آن شد، با تلاشهای فراوان نسل جدیدی از این کولرها را طراحی و تولید کرده و ارائه دهد که مشخصات ذیل را دارا هستند:

نصب و راهاندازی در هر تعداد به صورت رایگان انجام میگردد