کولر گازی تابلو برق جرثقیل


خنک کننده تابلو فرمان جرثقیل های تاور کرین

کولرگازی خنک کننده های مخصوص تابلو فرمان بر روی جرثقیل

تولیدات شركت صنعتی مبتکران سرما ساز  در مراكز پزشكی، شرکت های بزرگ داروسازی از جمله خوارزمی و داروشیشه ،مراكز فنی و امور بانکی کشور  و ،تحقیقاتی و پتروشیمی ،پالایشگاه و نیروگاه از جمله مپنا ، صنایع خودرو سازی از جمله ایرانخودرو وپارس خودرو  ، هواپیمائی ،فرودگاهها،صنایع نظامی صنعت ساخت موتور های توربینی (سازمان هواپیمایی کشور) و نیروهای مسلح، صنایع غذائی از جله تک ماکارون  ، چیتوز،اتاق فرمان برجها توان آدرخش پارسیان،  ،اماكن تفریحی و تجاری، مورد استفاده قرار گرفته و در حال بهره برداری می باشد.